Drs. W.C.M. Kloppenburg 1910 – 2000 (foto Janine van Mever Dispa / Hans Trip)Drs.W.C.M. Kloppenburg – Stichting
Op 18 januari 2002 is de Drs. W.C.M. Kloppenburg – Stichting opgericht, deze stichting heeft als doel het zo zorgvuldig mogelijk beheren van de geestelijke nalatenschap van drs. Kloppenburg (1910-2000). Tevens tracht de stichting het verzorgen van uitgaven op musicologisch gebied te bereiken. 
Drs. Wim Kloppenburg was musicoloog en pianist. Hij is jarenlang verbonden geweest aan het conservatorium van Enschede als hoofdvakdocent piano, muziekgeschiedenis en docent algemene theorievakken.
De stichting heeft ideële doelstellingen en wordt in stand gehouden door een bestuur die bestaat uit vrijwilligers.

Het bestuur van de Drs. W.C.M. Kloppenburg – Stichting bestaat uit vier bestuursleden:
Toon Ottink voorzitter
Hans van Dijk bestuurslid
Frida de Graaff bestuurslid
Hans Trip bestuurslid/secretarisContactgegevens
Website: kloppenburgstichting.nl
E-mail: kloppenburgstichting@ziggo.nl


Wijzigingen
De website van de Drs. W.C.M. Kloppenburg – Stichting (kloppenburgstichting.nl) is vernieuwd.
Het adres van het secretariaat in Haaksbergen is vervallen, het nieuwe adres van het secretariaat is gevestigd in Enschede.
De Kloppenburg – Stichting heeft enkele boeken in eigen beheer uitgegeven

Inleiding tot de muziek van eergisteren
De ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis, zoals deze zich voordeden in de periode 1890 – 1940, met speciale aandacht voor nieuwe muziekinstrumenten.
Drs. Wim Kloppenburg en dr. Hans van Dijk. Nec tua laudabis studia, haud aliena reprendes. (Quintus Horatius Flaccus, Romeins dichter).

Om het boek online te lezen ga naar: https://www.icloud.com/iclouddrive/0EFo2zSVx6ZOXZjslTPPL1w6Q#WPBOEK
Het boek kan online worden gelezen (iCloud) of worden gedownload.


Doctorandus WK
Samenvatting
De musicoloog en pianist Wim Kloppenburg (1910-2000) werkte als docent aan de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Enschede. De naar hem genoemde stichting stelt zich ten doel zijn gepubliceerde en niet gepubliceerde werk (zoals zijn dissertatie over Willem Pijper) opnieuw uit te geven. Wim Kloppenburg was een zeer veelzijdig en erudiet man. Dit boek geeft een bloemlezing uit zijn vele artikelen, zijn muziekkritieken en zijn leerboeken. Het geheel wordt gecompleteerd door een biografie, een cv, een opuslijst en persoonlijke herinneringen aan een uniek docent en een bijzonder mens.

(Afbeelding)

(afbeelding van de website van Boekscout, klik hieronder op de link “Bestellen” om naar de website van de uitgever te gaan)

Doctorandus WK, Wim Caspers (1930 – 2010), Janine Dispa van Mever (1929 – 2019), Hans van Dijk, Toon Ottink en Hans Trip

Bestellen:
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=2522

Drs. W.C.M. Kloppenburg aan zijn C. Bechstein 185 vleugel (foto Hans Trip 1997)

Bechstein vleugel van Drs. W.C.M. Kloppenburg
De C. Bechstein vleugel 185 model A tropen uitvoering heeft Wim Kloppenburg nagelaten aan zijn laatste leerling, Hans Trip, nu bestuurslid en secretaris van de Kloppenburg – Stichting. Hans Trip heeft de Bechstein vleugel gedurende 21 jaar vrijwel dagelijks bespeeld, o.a. omdat er revisie nodig was, is de vleugel samen met de Yamaha U1 piano van Hans Trip ingeruild voor een Yamaha C3 vleugel.
De Bechstein vleugel heeft na revisie medio 2021 een goede nieuwe bestemming gevonden.
De C. Bechstein vleugel in de Muziekpraktijk van Hans Trip (foto 2021)
Actuele collectie boeken van Drs. W.C.M. Kloppenburg te vinden in Nederlandse bibliotheken.
(De omschrijvingen van de boeken op onderstaande labels zijn afbeeldingen van de oorspronkelijke inschrijvingen door de bibliotheken)(Eventuele correcties, aanvullingen of aanpassingen van bovenstaande labels, kunnen hieronder worden vermeld. De labels zelf kunnen niet worden gewijzigd)***

De “Berlage“ boekenkast van Kloppenburg, waar tientallen jaren de Bechstein vleugel naast heeft gestaan. De Berlage kast is te vinden op het adres van het secretariaat van de stichting.


Hans Trip, bestuurslid en secretaris van de Drs. W.C.M. Kloppenburg – Stichting.Postscriptum
De website van de Drs. W.C.M. Kloppenburg – Stichting heeft een eigen domein. De website bestaat uit een webpagina die “hangt” aan de website van de Muziekpraktijk van Hans Trip. De reden hiervoor is, dat er dan behalve de jaarlijkse kosten voor het domein, geen extra kosten zijn voor de stichting die alleen maar uit vrijwilligers bestaat.

Drs. W.C.M. Kloppenburg Stichting

Kloppenburg – Stichting

http://HansTrip.nl