Muziekles € 50,00 per maand
Contact

AMV: Algemene Muzikale Vorming
Deze lessen leiden op tot basiskennis van notenschrift, bespelen van enkele muziekinstrumenten, zingen, muziek en beweging, piano, keyboard, blokfluit of gitaar. Blokfluitles als afzonderlijke cursus is mogelijk. Ook kunnen lessen volgens een aan de leerling aangepast lesschema worden gevolgd.

Leerlingen kunnen zich ook aanmelden voor Algemene Theoretische Vakken zoals een inleiding in Solfege, Algemene Muziekleer, Muziekgeschiedenis, Harmonieleer en contrapunt. Ook is een cursus als voorbereiding op het toelatingsexamen voor een conservatoriumopleiding een van de mogelijkheden.

Docent Hans Trip
Muziekles EnschedeHans Trip dirigent pianist organist muziekdocent / vakleerkracht muziek

Les op keyboard, synthesizer of digitale piano mogelijk

Hans Trip

Pianolessen Enschede