Pianoles Enschede

Muziek Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

(en aan het Apostolisch Genootschap gerelateerde muziek)

161/ Waar zich geen wolk meer dreigend toont / Wo keine Wolke mehr sich türmt / Beyond, Where Clouds No More Appear Piano Hans Trip. Vleugel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid

160/ O, zalig ‘t huis, waar gij kunt binnentreden Orgel Hans Trip oude Apostolische liederen, gecombineerde versie: uitgave 1914 met uitgave plusminus 1950

159/ “Mensheid hoort” uit “Toen wij ‘t al verloren waanden” Mannenkoor Apostolisch Genootschap Enschede 4,1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

158/ Zalig, die de heer vertrouwen Koor Apostolisch Genootschap Enschede 4, 1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

157/ Twents Volkslied Mannenkoor Apostolisch Genootschap Enschede 4, 1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

156/ Glory Hallelujah Koor Apostolisch Genootschap Enschede 4, 1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

155/ Deep River Mannenkoor Apostolisch Genootschap Enschede 4, 1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

154/ Nobody Knows Mannenkoor Apostolisch Genootschap Enschede 4, 1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

153/ Stijgt hoog, omhoog (Lied van de vrijheid) Koor Apostolisch Genootschap Enschede 4, 1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

152/ Nader mijn God bij U Koor Apostolisch Genootschap Enschede 4, 1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

151/ Wij zijn er voor God Mannenkoor Enschede 4, 1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

150/ Heer, u danken wij Koor Apostolisch Genootschap Enschede 4, 1983, dirigent Jan de Bruin, organist Hans Trip

149/ Herinnering, Als ik m’n leven zie Mannenkoor Apostolisch Genootschap (1997), dirigent Gerrit Moen, organist Hans Trip

148/ Almacht Mannenkoor Apostolisch Genootschap Enschede 2 (1997), dirigent Gerrit Moen, organist Hans Trip

147/ Ademen Mannenkoor Apostolisch Genootschap Enschede 2 (1997), dirigent Gerrit Moen, organist Hans Trip

146/ Vruchtb’re grond voor uw gedachten Mannenkoor Apostolisch Genootschap Enschede 2 (1997), dirigent Gerrit Moen, organist Hans Trip

145/ Bezield door mijn Apostel Mannenkoor Apostolisch Genootschap Enschede 2 (1997), dirigent Gerrit Moen, organist Hans Trip

144/ De zon vraagt niet naar goed of kwaad Meisjeskoor Apostolisch Genootschap Enschede 2 (1997), dirigent Silvia Tenten-Bruinsma, pianist Hans Trip

143/ Hoort de muzikanten Meisjeskoor Apostolisch Genootschap Enschede 2 (1997), dirigent Silvia Tenten-Bruinsma, pianist Hans Trip

142/ All I ask off You Meisjeskoor Apostolisch Genootschap Enschede 2 (1997), dirigent Silvia Tenten-Bruinsma, pianist Hans Trip

141/ Love shine a light Meisjeskoor Apostolisch Genootschap Enschede 2 (1997), dirigent Silvia Tenten-Bruinsma, pianist Hans Trip

140/ Als de nacht verdwijnt (Bergopwaarts) Meisjeskoor Apostolisch Genootschap Enschede 2, oktober 1997, Dirigent Silvia Tenten-Bruinsma, solo Janet Hameka, pianist Hans Trip

139/ Er gingen langs zonnige wegen Meisjeskoor Apostolisch Genootschap Enschede 2, oktober 1997, Dirigent Silvia Tenten-Bruinsma, Pianist Hans Trip

138/ ‘k Wil van mijn Apostel zingen (Ja, ik zing, ik zing) Koor Enschede 4, Dirigent Jan de Bruin, Organist Hans Trip, 1980 Koorbundel Apostolisch Genootschap

137/ Wil toch niet versagen Koor Enschede 4, Dirigent Jan de Bruin, Organist Hans Trip, 1980 Koorbundel Apostolisch Genootschap

136/ Mijne ziel wil ‘t omvatten (melodie als “Gids op al mijn levenswegen”) Koor Enschede 4, Dirigent Jan de Bruin, Organist Hans Trip, 1980 Apostolisch Genootschap

135/ Mijn leven en heil Koor Enschede 4, Dirigent Jan de Bruin, Organist Hans Trip, 1980 Apostolisch Genootschap

134/ Als m’n hele wezen luistert Koor Enschede 4, Dirigent Jan de Bruin, Organist Hans Trip, 1980 Apostolisch Genootschap, uit Cantate W. Westerveld

133/ De heere zeeg’ne en behoede u Mannenkoor en sopraansolo Enschede 4, Dirigent Jan de Bruin, Organist Hans Trip, 1980 Apostolisch Genootschap

132/ Ik heb een Vader Mannenkoor Enschede 4, Dirigent Jan de Bruin, Organist Hans Trip, 1980 Gemeenschappelijke Liederen Apostolisch Genootschap

131/ Ontluikend Leven Meisjeskoor Enschede 4, Dirigent Hennie Trip-Velders, Pianist Hans Trip, 1978 Meisjeskoorboek Apostolisch Genootschap

130/ De Meeuwen Meisjeskoor Enschede 4, Dirigent Hennie Trip-Velders, Pianist Hans Trip, 1978 Meisjeskoorboek Apostolisch Genootschap

129/ Vooruit Pioniers Meisjeskoor Enschede 4, Dirigent Hennie Trip-Velders, Pianist Hans Trip, 1978 Meisjeskoorboek Apostolisch Genootschap

128/ Erkenning Meisjeskoor Enschede 4, Dirigent Hennie Trip-Velders, Pianist Hans Trip, 1978 Meisjeskoorboek Apostolisch Genootschap

127/ Klein Vogelijn Meisjeskoor Enschede 4, Dirigent Hennie Trip-Velders, Pianist Hans Trip, 1978 Meisjeskoorboek Apostolisch Genootschap

126/ Bewustwording Meisjeskoor Enschede 4, Dirigent Hennie Trip-Velders, Pianist Hans Trip, 1978 Meisjeskoorboek Apostolisch Genootschap

125/ Wees welkom, eerst’lingsvolk / Heut ist der Tag des Herrn Hans Trip orgel oude Apostolische liederen koorbundel Apostolisch Genootschap

124/ Sion, wilt de poort verhoogen Hans Trip orgel, Oude Apostolische liederen “Gezangboek Der Apostolische Gemeente” uitgave 1914. Apostel-Distrikt Holland

123/ Come Said Jesus sacred voice / Kom, klinkt nu het Christuswoord Hans Trip orgel Watergraafsmeer Amsterdam

122/ ‘s Vaders groote liefde (1882) Hans Trip orgel Watergraafsmeer Amsterdam

121/ Improvisatie over “Priestergebed” Hans Trip piano (radio opname Muzieksymposium Amsterdam 8 oktober 2022 van Oosbreestichting)

120/ Of stormen al loeien / Wenn Friede mit Gott / It is Well with my soul orgel Hans Trip

119/ Lof, dank en eer orgel Hans Trip oude Apostolische liederen koorbundel 1933

118/ Kom tot mij Orgel Hans Trip oude Apostolische liederen koorbundel 1933

117/ Een getrouwe vriend te hebben orgel Hans Trip oude Apostolische liederen koorbundel 1933

116/ Waar liefde woont Hans Trip orgel Mannenkoorbundel ApostolischGenootschap

115/ Uit diepe nood Hans Trip orgel Koorbundel Apostolisch Genootschap (uitgave 2016)

114/ De bloem die de rotsblokken splijt Hans Trip Piano / Nederlandse tekst met dank aan Rob Buitenkamp

113/ De bloem die de rotsblokken splijt Hans Trip Piano

112/ Gids op al m’n levenswegen Hans Trip orgel Oude Apostolische Liederen

111/ Heden Hans Trip orgel gespeeld uit de laatste gebonden blauwe koorbundel Apostolisch Genootschap Nr. 67.
111/ Heute Hans Trip orgel Melodienbuch Neuapostolischer Verlag, Leipzig 1921.
Anhang Chorgesänge: “Heute” Nr. 674.

110/ 🇺🇦 Nearer, My God, to Thee (Nader mijn God bij u) Hans Trip organ for Ukraine 🇺🇦
110/ 🇺🇦 Ближче, Боже мій, до Тебе, ближче до Тебе! Hans Trip organ for Ukraine 🇺🇦

109/ Heer, hoe mint ons hart Hans Trip orgel gespeeld uit de laatste gebonden blauwe koorbundel Apostolisch Genootschap nr. 47

108/ Land of Hope and Glory Hans Trip orgel Dag van Glorie mannenkoor versie bruine bundel Apostolisch Genootschap nr. 40

107/ De heer is mijn herder Hans Trip orgel gespeeld uit de laatste gebonden blauwe zangbundel Gemeenschappelijk te zingen liederen Nr. 238 Apostolisch Genootschap

106/ Rust mijn ziel uw God is koning Hans Trip orgel gespeeld uit de laatste gebonden blauwe koorbundel nr. 238 Apostolisch Genootschap

105/ Orgel Apostolisch Genootschap Enschede 3 Hans Trip speelt in 1976 “Ontluikend Leven”

104/ Koorlied 70 en 72 “Luister en Troosten” Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap

103/ Gods liefdemacht orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

102/ “Een Wond’re Schepping” uit cantate “Wording en Ontplooiing” orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

101/ fragment uit cantate “Wording en Ontplooiing” “Als een groots getuigenis” orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap Oude apostolische liederen

100/ Oude apostolische muziek “Kerst compilatie van drie oude liederen uit 1922” Op verzoek van Rob Buitenkamp en Klaus de Bes voor “Muziekuurtje” orgel Hans Trip oude apostolische liederen

99/ Stille trouw orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap
Apgen oude apostolische liederen. Orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid

98/ Heilzame stilte orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap
Apgen oude apostolische liederen. Orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid

97/ Maak, maak u op orgel Hans Trip (YouTube Livestream tijdens Zoom opname) muziek Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

96/ Als wij niets doen Ameezing Jeugdkoor Dirigent Pieter van der Woude Piano Hans Trip (Apostolisch Genootschap De Doelen Rotterdam 2016)

95/ Als stormen soms loeien orgel Hans Trip lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

94/ Ik weet ene lieve kapelle piano Hans Trip lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

93/ Hoor de muzikanten (werd vaak door meisjeskoren van het Apostolisch Genootschap gezongen) orgel Hans Trip

92/ Er gingen langs zonnige wegen orgel Hans Trip lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

91/ Uw streven om te zijn, zo bouwde gij zichzelf uit “Wording en ontplooiing” orgel Hans Trip componist W. Westerveld Apostolisch Genootschap Apgen oude liederen

90/ Het rits’len van een nieuwe dag orgel Hans Trip componist W. Westerveld Apostolisch Genootschap Apgen oude liederen

89/ Ere zij god (kerstlied) orgel Hans Trip

88/ Mensen gevraagd orgel Hans Trip componist Jan van den Oever (tekst Coert Poort)

87/ De rotsgrond geloof en vertrouwen Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

86/ What a wonderful world Hans Trip orgel

85/ Waar zich geen wolk meer dreigend toont, Wo keine Wolke mehr sich türmt Hans Trip orgel oude apostolische liederen

84/ Die mij zijn voorgegaan Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen

83/ Het erfdeel Hans Trip orgel oud mannenkoor lied Apostolisch Genootschap Apgen

82/ Dankbaarheid Hans Trip orgel oud mannenkoor lied Apostolisch Genootschap Apgen

81/ Kleine Waterdrupp’len Hans Trip orgel oud lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

80/ Gods liefdemacht Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

79/ Bidden en werken Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen

78/ Godsvertrouwen Hans Trip piano lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

77/ Vrede, godes vrede Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen 

76/ Nieuwe kansen, elke dag Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen

75/ Ontluikend Leven Hans Trip orgel opname uit 1976 (tekst Apostolisch Genootschap) componist Fr. Abt meisjeskoor lied Apostolisch Genootschap

74/ Vraag en antwoord Hans Trip vleugel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Wooldrik lied Apostolisch Genootschap

73/ In het midden der gemeenschap Hans Trip orgel lied Apostolisch genootschap oude apostolische liederen

72/ Ik zal u loven Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid oud lied Apostolisch Genootschap

71/ Zingt de almachtige een vrolijk lied Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid. oud lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

70/ Mijn ziel is stil Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oud lied Apostolisch Genootschap

69/ Wij zijn er voor god Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oud lied Apostolisch Genootschap

68/ Ik bid u aan Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid. Russisch lied lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen Russisch lied

67/ Het priestergebed Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

66/ O eerst’lingskind waardeer Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid. oude apostolische liederen

65/ Waar het licht Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid. oud lied Apostolisch Genootschap

64/ In onvolkomen woord Hans Trip orgel Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

63/ De levensstormen Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid. oude apostolische liederen

62/ ‘k Wil van mijn apostel zingen Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

61/ Kleine Waterdrupp’len pijporgel Enschede 3 Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede 3 oude apostolische liederen

60/ Maak, maak u op Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid. oude apostolische liederen

59/ Orgel Enschede 3 Ontluikend leven Hans Trip orgel Apgen Enschede 3

58/ Gij Kind’ren Gods Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

57/ De heere zeeg’ne en behoede u Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid oude apostolische liederen

56/ Wij zingen van ‘t heil Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

55/ Zoals de glanzende sterren Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

54/ Halleluja amen Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

53/ Mijn leven en heil Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen 

52/ O wond’re god, uw streven om te zijn, zo bouwde gij zichzelf Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid cantate Apostolisch Genootschap

51/ Zie biddend komen wij Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen 

50/ Gij mijner ziele (Gods Liefdemacht) Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

49/ Er gaat een stroom Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik Apostolische liederen oude apostolische liederen

48/ Zal met Jezus in zijn rijk Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

47/ Gij grootmacht der liefde Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

46/ Immer moedig voorwaarts / Onward christian soldiers Voorwaarts christen strijders Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

45/ Zijt ge door de levensstormen Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

44/ Ik heb een vader Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

43/ Lieve vader leer mij danken Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

42/ Kom tot mij Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

41/ Licht na het donker Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

40/ O heer ik zou graag stille zijn Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

39/ Welk een vriend Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

38/ Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

37/ Hier is mijn hart Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

36/ Ik vond bij christus vrede en rust, Ik vind bij Jesus vree’ en rust, Ich fand bei Jesus Ruh und Fried Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen NAK Musik

35/ Sion wil de poort verhogen Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

34/ Dat de harten immer vrolijk Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

33/ Een hart en een ziel Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

32/ Aan des Heilands voeten Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

31/ Kleine Waterdrupp’len Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

30/ Zijt ge een christen naar de naam Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

29/ Roem in het leven Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

28/ De schuilplaats gods Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

27/ Welk een stroom van rijke zegen Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

26/ Ik weet ene lieve kapelle Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

25/ Bron van barmhartigheid Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

24/ O liefde, gouden zonneschijn Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

23/ Om aardse rijkdom bid ik niet Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

22/ Naar huis o welk een heerlijk oord Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

21/ Machtige Stromen Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

20/ Als een hert door dorst gedreven Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

19/ Als ik mijn leven zie Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik mannenkoor lied oude apostolische liederen

18/ Oft Streust Du Samen Hans Trip harmonium oude apostolische liederen

17/ Stille Nacht Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid

16/ Een glorierijk banier Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

15/ Verschijning Gods Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid oud koorlied Apostolisch Genootschap

14/ Uw beeld Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid mannenkoor lied Apostolisch Genootschap

13/ Onze vader Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid koorlied Apostolisch Genootschap

12/ Waar zich geen wolk meer dreigend toont Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

11/ Het erfdeel mannenkoor Apostolisch Genootschap Apgen Enschede 2 Tenor M. Hameka 90 jaar Mannenkoorlied bruine bundel Apgen

10/ Plaats van troost en kracht Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid koorlied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

9/ Voorbij je diepste wens Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid mannenkoor lied Apostolisch Genootschap

8/ Een beetje betere wereld Hans Trip vleugel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

7/ Nabijheid Gods Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid koorlied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

6/ Almacht Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid koorlied Apostolisch Genootschap

5/ Eindeloze eenheid Hans Trip vleugel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid koorlied Apostolisch Genootschap 

4/ Ik kan de weg niet overzien Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid koorlied Apostolisch Genootschap 

3/ Nieuwe kansen, elke dag Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

2/ Harmonie Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid koorlied Apostolisch Genootschap

1/ Ik zal u loven Hans Trip orgel arrangement oud lied Apostolisch Genootschap Apgen

Hans Trip
Apostolisch Genootschap Enschede Zuid

Apostolisch, vanaf 1830 verschillende bewegingen uit een zelfde oorsprong, zoals:

Katholiek Apostolische Kerk

Allgemeine Christliche Apostolische Mission, Acam

HAZEA

HAGEA

Nieuw Apostolische Kerk NAK

Neuapostolische Kirche NAK

Apostolisch Genootschap
Apgen

Hersteld Apostolische Zendingkerk HAZK

Katholiek Apostolische kerk

Gemeente van Apostolische Christenen

Alt-Apostolische Gemeinde

Apostolic Church of Queensland

Oud-Apostolische Kerk

Reformiert Apostolische Gemeindebund

Nieuwe Hersteld Apostolische Zendinggemeente (NHAZG)

HansMusic.nl

Hans Trip (J. Trip) is afgestudeerd aan het conservatorium in Enschede. Hans Trip werkt beroepsmatig als koordirigent, pianist, muziekdocent en hij is dirigent bij diverse koren (gemengde koren, een vrouwenkoor, kinderkoren). O.a. is Hans dirigent van Vocal Flair, dirigent van Koor Kantiek en dirigent/pianist van enkele projectkoren, een gemengd koor en een mannenkoor. Hans is pianist / organist bij het Apostolisch Genootschap Apgen.

Hans Trip (J. Trip) graduated from the conservatory in Enschede.
Hans Trip works professionally as a choral conductor, pianist, music teacher and he is conductor of various choirs (mixed choirs, a women’s choir, children’s choirs). Hans works as conductor of Vocal Flair, conductor of Koor Kantiek and conductor/pianist of several project choirs, a mixed choir and a male choir. Hans is a pianist/organist at the Apostolic Society.

Hans Trip (J. Trip) absolvierte das Konservatorium in Enschede.
Hans Trip arbeitet professionell als Chorleiter, Pianist, Musiklehrer und leitet verschiedene Chöre (gemischte Chöre, Frauenchor, Kinderchöre). Hans ist Dirigent von Vocal Flair, Dirigent von Koor Kantiek und Dirigent/Pianist mehrerer Projektchöre, eines gemischten Chores und eines Männerchors. Hans ist Pianist/Organist am Apostolischen Genootschap.

Hans Trip (J. Trip) est diplômé du conservatoire d’Enschede. Hans Trip travaille professionnellement en tant que chef de chœur, pianiste, professeur de musique et il est chef de divers chœurs (chœur mixtes, chœur de femmes, chœurs d’enfants). A.o. Hans est chef de choeur de Vocal Flair, de Koor Kantiek et pianiste de plusieurs chœurs de projet, d’un chœur mixte et d’un chœur d’hommes. Hans est pianiste/organiste à l’Apostolic Genootschap

Hans Trip aan de nieuwe speeltafel (2021) van het grote pijporgel van Apostolisch Genootschap Enschede Zuid.