Pianoles Enschede

Klik op de link boven de omschrijving

https://youtu.be/2qcTUCclZpo
106/ Rust mijn ziel uw God is koning Hans Trip orgel
Gespeeld uit de laatste gebonden blauwe koorbundel Apostolisch Genootschap, Koorlied 131

https://youtu.be/BMJ0sRjwnhc
105/ Orgel Apostolisch Genootschap Enschede 3 Hans Trip speelt in 1976 “Ontluikend Leven”

https://youtu.be/mIT9khtWAyg
104/ Koorlied 70 “Luister” en Koorlied 72 “Troosten” orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/s-02F51zbh8
103/ Gods liefdemacht orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

https://youtu.be/Qf-PaD9iajk
102/ “Een Wond’re Schepping” uit cantate “Wording en Ontplooiing” orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

https://youtu.be/C-NC5SqPvnU
101/ fragment uit cantate “Wording en Ontplooiing” “Als een groots getuigenis” orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap Oude apostolische liederen

https://youtu.be/99-gVixr96c
100/ Oude apostolische muziek “Kerst compilatie van drie oude liederen uit 1922” Op verzoek van Rob Buitenkamp en Klaus de Bes voor “Muziekuurtje” orgel Hans Trip oude apostolische liederen

https://youtu.be/5Zat-IweKl8
99/ Stille trouw orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap
Apgen oude apostolische liederen

https://youtu.be/mzp9oHl_9MU
98/ Heilzame stilte orgel Hans Trip muziek Apostolisch Genootschap
Apgen oude apostolische liederen

https://youtu.be/XnkZVU_TxtA
97/ Maak, maak u op orgel Hans Trip (YouTube Livestream tijdens Zoom opname) muziek Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

https://youtu.be/jsdbzNtSois
96/ Als wij niets doen Ameezing Jeugdkoor Dirigent Pieter van der Woude Piano Hans Trip (Apostolisch Genootschap De Doelen Rotterdam 2016)

https://youtu.be/MjSdPJKlgpU
95/ Als stormen soms loeien orgel Hans Trip lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

https://youtu.be/u5I7FY816ro
94/ Ik weet ene lieve kapelle piano Hans Trip lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

https://youtu.be/Ti2-wNI0_0I
93/ Hoor de muzikanten (werd vaak door Apgen meisjeskoor gezongen) orgel Hans Trip

https://youtu.be/yComTOrYpms
92/ Er gingen langs zonnige wegen orgel Hans Trip lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

https://youtu.be/DDbSvMqm7Kg
91/ “Uw streven om te zijn, zo bouwde gij zichzelf” uit “Wording en ontplooiing” orgel Hans Trip componist W. Westerveld Apostolisch Genootschap Apgen oude liederen

https://youtu.be/DagPlZGVmwI
90/ “Het rits’len van een nieuwe dag” orgel Hans Trip componist W. Westerveld Apostolisch Genootschap Apgen oude liederen

https://youtu.be/FgM4CSxzSWo
89/ “Ere zij god” (kerstlied) orgel Hans Trip

https://youtu.be/bcLhQJH0dlk
88/ “Mensen gevraagd” orgel Hans Trip componist Jan van den Oever (tekst Coert Poort)

https://youtu.be/KKUlsWp8_tw
87/ De rotsgrond geloof en vertrouwen Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

https://youtu.be/XMpy_B8Ov2I
86/ “What a wonderful world” Hans Trip orgel

https://youtu.be/zHvTiOb9lqY
85/ “Waar zich geen wolk meer dreigend toont”, Wo keine Wolke mehr sich türmt Hans Trip orgel oude apostolische liederen

https://youtu.be/VX4uUPOVfhg
84/ “Die mij zijn voorgegaan” Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen

https://youtu.be/3qoYJiU1pEk
83/ “Het erfdeel” Hans Trip orgel oud lied Apostolisch Genootschap Apgen

https://youtu.be/pG3Q5WOH_mQ
82/ “Dankbaarheid” Hans Trip orgel oud lied Apostolisch Genootschap Apgen

https://youtu.be/zGwQFpk5rfQ
81/ “Kleine Waterdrupp’len” Hans Trip orgel oud lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

https://youtu.be/s_M_XcUNkoc
80/ “Gods liefdemacht” Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen oude apostolische liederen

https://youtu.be/PNohclHXCC4
79/ “Bidden en werken” Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen

https://youtu.be/DeQk9zMv4y8
78/ “Godsvertrouwen” Hans Trip piano lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

https://youtu.be/-UxPNZI2Gxo
77/ “Vrede, godes vrede” Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen 

https://youtu.be/rOn2xAcOi04
76/ “Nieuwe kansen, elke dag” Hans Trip orgel lied Apostolisch Genootschap Apgen

https://youtu.be/f19uidODPx0
75/ “Orgel Enschede 3” Ontluikend Leven Hans Trip orgel opname uit 1976 (tekst Apostolisch Genootschap) componist Fr. Abt

https://youtu.be/3wgYQ7tX-Gs
74/ “Vraag en antwoord” Hans Trip vleugel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Wooldrik lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/m3uSULt1gTg
73/ “In het midden der gemeenschap” Hans Trip orgel lied Apostolisch genootschap oude apostolische liederen

https://youtu.be/X7crKZdzebo
72/ “Ik zal u loven” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid oud lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/-4bbfZSApwo
71/ “Zingt de almachtige een vrolijk lied” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oud lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

https://youtu.be/J86BgCs3vj4
70/ “Mijn ziel is stil” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid oud lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/BuOi1s_x-3w
69/ “Wij zijn er voor god” Hans Trip orgel Apgen Enschede Zuid oud lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/y1CK4Z_jtzM
68/ “Ik bid u aan” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid Russisch lied lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen Russisch lied

https://youtu.be/b-O__Xd50oQ
67/ “Het priestergebed” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/qUvPK6Sznfk
66/ “O eerst’lingskind” waardeer Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede 2 oude apostolische liederen

https://youtu.be/54U_YZFRa2Q
65/ “Waar het licht” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid oud lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/FCiGLQZNUpE
64/ “In onvolkomen woord” Hans Trip orgel Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/PhVh-vaDus0
63/ “De levenstormen” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/4ohf8fIi3vg
62/ “‘k Wil van mijn apostel zingen” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/QRNNILCww0g
61/ “Orgel Enschede 3” Kleine Waterdrupp’len Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede 3 oude apostolische liederen

https://youtu.be/bdg41LC-MQM
60/ “Maak, maak u op” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/3C2evPx1Ixg
59/ “Orgel Enschede 3” Ontluikend leven Hans Trip orgel Apgen Enschede 3

https://youtu.be/nRek9IK6tmg
58/ “Gij Kind’ren Gods”:Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/Ya1CwRheK4w
57/ “De heere zeeg’ne en behoede u” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/CxMZOzSHogA
56/ “Wij zingen van ‘t heil” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/N5tTkE1Dhzs
55/ “Zoals de glanzende sterren” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/A7ksUzzdo_M
54/ “Halleluja amen” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

https://youtu.be/SbyYgnTM-Ss
53/ “Mijn leven en heil” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen 

https://youtu.be/IHfMUdxh6HE
52/ “O wond’re god, uw streven om te zijn, zo bouwde gij zichzelf” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid cantate Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/pwXgb3cI-Hw
51/ “Zie biddend komen wij” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen 

https://youtu.be/sx17xrFA-kg
50/ “Gij mijner ziele” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

https://youtu.be/-D4R2vqSBoE
49/ “Er gaat een stroom” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik Apostolische liederen oude apostolische liederen

https://youtu.be/YZnMY5AhmjU
48/ “Zal met Jezus in zijn rijk” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

https://youtu.be/H8VHg3tqsEI
47/ “Gij grootmacht der liefde” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

https://youtu.be/uguOOttOXGU
46/ “Onward christian soldiers” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

https://youtu.be/Rm131fnd3Sc
45/ “Zijt ge door de levensstormen” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/Qgz8eNs1E5M
44/ “Ik heb een vader” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/n-0trn6BjOk
43/ “Lieve vader leer mij danken” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/w-OMvVhGMgU
42/ “Kom tot mij” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/Nihbbgueo0Q
41/ “Licht na het donker” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/hCgTXEVHT6Y
40/ “O heer ik zou graag stille zijn” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/1i5AKMeuQ8o
39/ “Welk een vriend” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/lDqdD8of86Q
38/ “Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/bAOOP0EWgyA
37/ “Hier is mijn hart” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/ImdwQnu0rFs
36/ “Ik vond bij christus vrede en rust” “Ik vind bij Jesus vree’ en rust” “Ich fand bei Jesus Ruh und Fried” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen NAK Musik

https://youtu.be/wIKLCxEUW48
35/ “Sion wil de poort verhogen” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/Z4PQ96-okQc
34/ “Dat de harten immer vrolijk” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/R7TfNgSFteM
33/ “Een hart en een ziel” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

https://youtu.be/9ThCt6t251g
32/ “Aan des Heilands voeten” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/st45GZRFaDs
31/ “Kleine Waterdrupp’len” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/rx_MWVAnqTo
30/ “Zijt ge een christen naar de naam” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/N5I6qeu8dFk
29/ “Roem in het leven” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/DQzFurUKlF0
28/ “De schuilplaats gods” Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

https://youtu.be/5ZwlyjNqVkM
27/ “Welk een stroom” Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

https://youtu.be/Hencs0Trpsc
26/ “Ik weet ene lieve kapelle” Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

https://youtu.be/RLajcCesczM
25/ “Bron van barmhartigheid” Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

https://youtu.be/lbhtqhgHfFA
24/ “O liefde, gouden zonneschijn” Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

https://youtu.be/MjM8VDGuhm4
23/ “Om aardse rijkdom bid ik niet” Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

https://youtu.be/f9IAR5fCA6g
22/ “Naar huis” Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

https://youtu.be/1qIhemu17PQ
21/ “Machtige Stromen” Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

https://youtu.be/Wpl70iF4eKM
20/ “Als een hert door dorst gedreven” Hans Trip orgel Studio 1 oude apostolische liederen

https://youtu.be/un8WItqCKJs
19/ “Als ik mijn leven zie” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Wooldrik oude apostolische liederen

https://youtu.be/5Ej22JIFPJo
18/ “Oft Streust Du Samen” Hans Trip harmonium oude apostolische liederen

https://youtu.be/xpraILp7e_g
17/ “Stille Nacht” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid

https://youtu.be/KKa7jexxkl8
16/ “Een glorierijk banier” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/QMNvTc-g5wY
15/ “Verschijning Gods” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid oud lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/BDAsMrGukQ0
14/ “Uw beeld” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/MCDkE0VB6tM
13/ “Onze vader” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/4kw4Jy44wJc
12/ “Waar zich geen wolk meer dreigend toont” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen

https://youtu.be/8toFb9jkwmE
11/ “Het erfdeel” mannenkoor Apostolisch Genootschap Apgen Enschede 2 (Tenor M. Hameka 90 jaar)

https://youtu.be/4Lzruf0DKDs
10/ “Plaats van troost en kracht” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

https://youtu.be/woo0YYU63pg
9/ “Voorbij je diepste wens” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/Rlp7g8kLjnE
8/ “Een beetje betere wereld” Hans Trip vleugel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/ujFgDvlD7Uo
7/ “Nabijheid” Gods Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen

https://youtu.be/IX7zObwNtUk
6/ “Almacht” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/YuVgN0X4Y58
5/ “Eindeloze eenheid” Hans Trip vleugel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap 

https://youtu.be/YrL3DPOaVXk
4/ “Ik kan de weg niet overzien” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap 

https://youtu.be/lM1fjnXatys
3/ “Nieuwe kansen, elke dag” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/DS9CQ56Mzz8
2/ “Harmonie” Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Apgen Enschede Zuid lied Apostolisch Genootschap

https://youtu.be/Jv1JLqymM3k
1/ “Ik zal u loven” Hans Trip orgel arrangement oud lied Apostolisch Genootschap Apgen

Hans Trip 2021

Apostolisch, vanaf 1830 verschillende bewegingen uit een zelfde oorsprong, zoals:

Katholiek Apostolische Kerk

Allgemeine Christliche Apostolische Mission, Acam

HAZEA

HAGEA

Nieuw Apostolische Kerk NAK

Neuapostolische Kirche NAK

Apostolisch Genootschap
Apgen

Hersteld Apostolische Zendingkerk HAZK

Katholiek Apostolische kerk

Gemeente van Apostolische Christenen

Alt-Apostolische Gemeinde

Apostolic Church of Queensland

Oud-Apostolische Kerk

Reformiert Apostolische Gemeindebund

Nieuwe Hersteld Apostolische Zendinggemeente (NHAZG)

HansMusic.nl

Hans Trip (J. Trip) is afgestudeerd aan het conservatorium in Enschede. Hans Trip werkt beroepsmatig als koordirigent, pianist, muziekdocent en hij is dirigent bij diverse koren (gemengde koren, een vrouwenkoor, kinderkoren). O.a. is Hans dirigent van Vocal Flair, dirigent van Koor Kantiek en dirigent/pianist van enkele projectkoren, een gemengd koor en een mannenkoor. Hans is pianist / organist bij het Apostolisch Genootschap Apgen.

Hans Trip (J. Trip) graduated from the conservatory in Enschede.
Hans Trip works professionally as a choral conductor, pianist, music teacher and he is conductor of various choirs (mixed choirs, a women’s choir, children’s choirs). Hans works as conductor of Vocal Flair, conductor of Koor Kantiek and conductor/pianist of several project choirs, a mixed choir and a male choir. Hans is a pianist/organist at the Apostolic Society.

Hans Trip (J. Trip) absolvierte das Konservatorium in Enschede.
Hans Trip arbeitet professionell als Chorleiter, Pianist, Musiklehrer und leitet verschiedene Chöre (gemischte Chöre, Frauenchor, Kinderchöre). Hans ist Dirigent von Vocal Flair, Dirigent von Koor Kantiek und Dirigent/Pianist mehrerer Projektchöre, eines gemischten Chores und eines Männerchors. Hans ist Pianist/Organist am Apostolischen Genootschap.

Hans Trip (J. Trip) est diplômé du conservatoire d’Enschede. Hans Trip travaille professionnellement en tant que chef de chœur, pianiste, professeur de musique et il est chef de divers chœurs (chœur mixtes, chœur de femmes, chœurs d’enfants). A.o. Hans est chef de choeur de Vocal Flair, de Koor Kantiek et pianiste de plusieurs chœurs de projet, d’un chœur mixte et d’un chœur d’hommes. Hans est pianiste/organiste à l’Apostolic Genootschap

http://HansTrip.nl