Hans trip orgel “Gods Liefdemacht” lied Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “Het Erfdeel” lied Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “Largo” Händel opgenomen in het Neuapostolischer Melodienbuch Ausgabe 1921 als een van de Vortragsstücke geschikt voor de erediensten


Hans Trip orgel “Ik bid u aan” lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen (oorspr. Russisch lied)


Hans Trip orgel “Zingt de almachtige een vrolijk lied” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Het Priestergebed” lied Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “Maak, maak u op” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Een glorierijk banier” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Sion wil de poort verhogen” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Nabijheid Gods” lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Plaats van troost en kracht” lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Waar zich geen wolk” lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Onze Vader” lied Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “Uw beeld” lied Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “Verschijning Gods” lied Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “Als ik mijn leven zie” lied Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “In de schuilplaats Gods geborgen” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Roem in het leven” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “ Een hart en een ziel” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Welk een vriend” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Kom tot mij” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Voorwaarts Christenstrijders” (Onward Christian soldiers) oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Gij grootmacht der liefde” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Er gaat een stroom” lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “O Wond’re God” Cantate “Wording en Ontplooiing” Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “Mijn leven en heil” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “Gij kind’dren Gods” “Heft voor de volk’ren” lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel Enschede 3 “Kleine Waterdrupp’len” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “De Levensstormen” lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “O Eerst’lingskind waardeer” oud lied Apostolisch Genootschap oude Apostolische liederen


Hans Trip orgel “De rotsgrond geloof en vertrouwen” oud Apostolisch lied lied Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “Mijn ziel is stil” oud lied Apostolisch Genootschap


Hans Trip orgel “Ere zij God”. Dit kerstlied werd vanaf medio twintigste eeuw tot ongeveer 2018 als slotlied op Kerstavond gezongen. Laatste uitgave in koorbundel Apostolisch Genootschap 2001Voor veel meer “muziek Apostolisch Genootschap” en “oude Apostolische liederen” ga naar: Hans Trip – YouTube

Apostolisch, vanaf 1830 verschillende bewegingen uit een zelfde oorsprong, zoals:

Katholiek Apostolische Kerk

Allgemeine Christliche Apostolische Mission, Acam

HAZEA

HAGEA

Nieuw Apostolische Kerk NAK

Neuapostolische Kirche NAK

Apostolisch Genootschap
Apgen

Hersteld Apostolische Zendingkerk HAZK

Katholiek Apostolische kerk

Gemeente van Apostolische Christenen

Alt-Apostolische Gemeinde

Apostolic Church of Queensland

Oud-Apostolische Kerk

Reformiert Apostolische Gemeindebund

Nieuwe Hersteld Apostolische Zendinggemeente (NHAZG)

HansMusic.nl

Hans Trip (J. Trip) is afgestudeerd aan het conservatorium in Enschede. Hans Trip werkt beroepsmatig als koordirigent, pianist, muziekdocent en hij is dirigent bij diverse koren (gemengde koren, een vrouwenkoor, kinderkoren). O.a. is Hans dirigent van Vocal Flair, dirigent van Koor Kantiek en dirigent/pianist van enkele projectkoren, een gemengd koor en een mannenkoor. Hans is pianist / organist bij het Apostolisch Genootschap Apgen.

Hans Trip (J. Trip) graduated from the conservatory in Enschede.
Hans Trip works professionally as a choral conductor, pianist, music teacher and he is conductor of various choirs (mixed choirs, a women’s choir, children’s choirs). Hans works as conductor of Vocal Flair, conductor of Koor Kantiek and conductor/pianist of several project choirs, a mixed choir and a male choir. Hans is a pianist/organist at the Apostolic Society.

Hans Trip (J. Trip) absolvierte das Konservatorium in Enschede.
Hans Trip arbeitet professionell als Chorleiter, Pianist, Musiklehrer und leitet verschiedene Chöre (gemischte Chöre, Frauenchor, Kinderchöre). Hans ist Dirigent von Vocal Flair, Dirigent von Koor Kantiek und Dirigent/Pianist mehrerer Projektchöre, eines gemischten Chores und eines Männerchors. Hans ist Pianist/Organist am Apostolischen Genootschap.

Hans Trip (J. Trip) est diplômé du conservatoire d’Enschede. Hans Trip travaille professionnellement en tant que chef de chœur, pianiste, professeur de musique et il est chef de divers chœurs (chœur mixtes, chœur de femmes, chœurs d’enfants). A.o. Hans est chef de choeur de Vocal Flair, de Koor Kantiek et pianiste de plusieurs chœurs de projet, d’un chœur mixte et d’un chœur d’hommes. Hans est pianiste/organiste à l’Apostolic Genootschap

http://HansTrip.nl