Drs. W.Chr.M. Kloppenburg
Musicoloog Drs. W.Chr.M. Kloppenburg is o.a. de auteur van de Nieuwe Leergang voor het Piano-onderwijs, deze leergang is bekend als “het blauwe boekje”. In dit blauwe boekje staan voorbeelden van leergangen in het piano onderwijs, voor piano klassiek is dit nog steeds actueel en wordt door veel pianodocenten / muziekdocenten gebruikt omdat het een uniek en praktisch boekje is. De “Nieuwe leergang voor het piano-onderwijs” is het populairste boek van Drs. Wim Kloppenburg. Het bestaat uit 10 niveaus als richtlijnen om leerlingen te laten studeren. Pianodocenten kunnen dit eenvoudig uitbreiden of aanpassen aan leerlingen door zelf methoden of pianostukken toe te voegen. Vooral voor jonge kinderen is veel leuk materiaal gemaakt na de laatste uitgave van de leergangen van Kloppenburg. Verder schreef Wim Kloppenburg pianomethodiekboeken, boeken over muziekgeschiedenis en boeken over componisten. Alle door Wim Kloppenburg geschreven boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van zijn laatste leerling Hans Trip.

Hans Trip.

Wim Kloppenburg, foto jaren zeventig

Hans Trip laatste leerling van Drs. W.Chr.M. Kloppenburg

Pieter Eikeboom fotografie november 2021

Contact

Drs. W.Chr.M. Kloppenburg (1910-2000) Musicoloog Muziekpedagoog Pianist Auteur
Deze website is als onderdeel van HansMusic.nl tot 7 december 2021 gebruikt voor de Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting, deze stichting is niet meer actief en zal worden ontbonden.
Na 7 december 2021 blijft de “Drs. W.Chr.M. Kloppenburg website” online als hommage à musicoloog Wim Kloppenburg.
Doelstellingen van de “Drs. W.Chr.M. Kloppenburg website” zijn o.a.: de culturele, intellectuele en educatieve erfenis van Wim Kloppenburg actueel houden door middel van publicaties, anekdotes en nieuws.

Nieuwe leergang voor het piano-onderwijs samengesteld door Drs. W.Chr. M. Kloppenburg. Het “Blauwe boekje”. Op de foto het exemplaar van Hans Trip met handtekening van Wim Kloppenburg. Op de achtergrond de vier delen “Muziek door de eeuwen”, deze vier delen kreeg ik van Wim Kloppenburg, met de opmerking dat ze niet allemaal van dezelfde druk zijn. Deel 1 is een druk uit 1975, in deel 2 staat een boodschap van Wim Kloppenburg geschreven: “Voor Ans van Wim met dank voor nazien 12/10/1963”. Deel 3 is een druk uit 1964 en deel 4 is een druk uit 1965.
“Ans” is mevrouw Kloppenburg die vaak mee hielp met het corrigeren van de nieuwe boeken van Wim. Deel twee, drie en vier van deze “Muziek door de eeuwen” uit respectievelijk 1963,1964 en 1965 behoren tot dezelfde druk, Deel een is uit 1975, “maar daar kun je het ook wel mee doen, zei Wim Kloppenburg toen ik deze vier boeken van hem kreeg.
Hans Trip
Woonhuis Wim en Ans Kloppenburg Enschede

The Visible and Invisible in Piano Technique
In de jaren vijftig/zestig is Wim Kloppenburg, t.b.v. zijn boeken over piano-methoden, begonnen met een nederlandsche vertaling van “The Visible and Invisible in Piano Technique” door pianopedagoog Tobias Matthay (1858 – 1945) waarvan de eerste druk verscheen in 1932.
Wim Kloppenburg beschouwde dit als een goede basis (geen methodiek) voor het lesgeven in het piano onderwijs. Het manuscript, een opzet met correcties, heb ik gekregen van Wim Kloppenburg om te gebruiken voor mijn eigen piano opleiding bij Kloppenburg.
Publicatie in de toekomst sloot Wim Kloppenburg niet uit. Het manuscript bestond, toen ik het kreeg van Wim Kloppenburg, uit een stapel kwetsbare dunne en in sterk verouderde staat verkerende papieren, waarvan in 1999 kopieën konden worden gemaakt en zodoende zijn behouden.
Zelf heb ik er veel plezier van gehad tijdens mijn pianolessen bij Wim Kloppenburg, daarom heb ik het manuscript van “Tobias Matthay / Wim Kloppenburg” hier geplaatst:

Nederlandse vertaling Drs. W.Chr.M. Kloppenburg Tobias Matthay The visible and invisible in piano technique.

Het manuscript betreft een opzet met correcties (pagina 19 na 21)

Tegelijk met deze vertaling van “Tobias Matthay” kreeg ik ook het boek “Der Lebendige Klavierunterricht” van Margit Varró van Wim Kloppenburg, de vertaling en “Varró” heb ik destijds “naast elkaar” gebruikt. Margit Varró schrijft in dit boek ook over het werk van Tobias Matthay.

Hans Trip


Etude Op. 25 Nr. 1 Fr. Chopin Hans Trip piano

Het voorbeeld uit het boek van Margit Varró (zie manuscript), Chopin Opus 25 No.1, een opname van mij uit 1997 toen ik deze Etude studeerde, Hans Trip
Het boek “The life and works of Tobias Matthay” van Jessie Matthay* (druk uit 1945) met o.a. een foto van Tobias Matthay op de leeftijd van 27 jaar, kreeg ik van Wim Kloppenburg.
*De echtgenote van Tobias MatthayEen boek over Wagner door Drs. W.Chr.M. Kloppenburg
In het begin van het jaar 2000 ging de gezondheid van Wim Kloppenburg achteruit, eerste kerstdag 1999 was hij nog bij ons thuis voor het kerstdiner en genoot hij van de drukte van onze  kinderen. Nadat ik hem die avond thuis bracht, keken we samen naar een prachtige uitvoering van de opera Carmen van Bizet met Jessey Norman. Deze uitvoering hebben we later samen nog een keer gekeken, omdat wij deze uitvoering erg mooi vonden.
Vanaf die tijd was ik op veel avonden bij hem tot ”thuiszorg” kwam om hem naar bed te helpen. Tijdens die avonden hebben we samen naar veel meer opera’s gekeken die hij op videobanden had staan. We keken o.a. naar opera’s van Mozart, Rossini, Verdi en Wagner.


Het Liefdesleven van Wagner.
Ook spraken we op die avonden veel met elkaar, ik genoot van zijn verhalen die hij met veel humor vertelde. Toen ik hem een keer vroeg of hij zijn memoires niet zou willen schrijven en uitgeven, antwoordde hij lachend: welke titel zou ik dat dan moeten geven, zoiets als “Het liefdesleven van Wagner”? 
Altijd als Wim over Wagner vertelde, had hij plezier en dan vertelde hij weer grappige verhalen over zijn naamgenoot “Wilhelm”, zowel Wim Kloppenburg als Richard Wagner hadden “Wilhelm” als een van de voornamen. Hij vertelde dan over de “arme” Hans von Bülow (beroemdste dirigent uit de 19e eeuw), de dochter van Franz Liszt (Cosima), koning Ludwig II van Beieren (Neuschwanstein) met z’n schatmeester die een paar duizend gulden in een karrevracht Pfennigen heeft uitbetaald aan Wagner, Wagner die z’n gouden horloge kwijtraakte door schulden, en nog veel meer.

“Maar ik heb wel iets anders voor jou”, zei Wim en toen kreeg ik de “Wagner Colleges 1949/1952” van hem. Deze manuscripten bestaan uit dunne oude origineel getypte blaadjes in diverse afwijkende formaten, soms scheef getypt, lastig te scannen, misschien ga ik het in de toekomst nog een keer opnieuw scannen. De volgorde is zoals ik het kreeg van Wim en klopt, ondanks dat de nummering niet opvolgend is.

Lees hier het “boek” van Drs.W.Chr.M. Kloppenburg over Richard Wilhelm Wagner (1813/1883):

Wagner door Kloppenburg

Dit manuscript bestaat uit een opzet met correcties

Uit “Wagner door Kloppenburg” Wagner colleges 1949/1952. Manuscript in bezit van Hans Trip


Pianoles Enschede

Het “Nicolas D’Alayrac boek” van Drs. W.Chr.M. Kloppenburg in Parijs.
Dalayrac et Son temps.
In 1973 kreeg Drs. W.Chr.M. Kloppenburg het “Diplôme de Médaille d’Argent (Art-Sciences-Lettres Paris)” voor zijn vele werk in Frankrijk, o.a. een uitvoerige studie over de componist Nicolas D’Alayrac.

Nicolas D’Alayrac werd geboren in 1753 (Muret) en overleed in 1809 (Parijs). Hij studeerde rechten en tegelijkertijd studeerde hij viool. In 1774 nam hij dienst bij het leger en studeerde verder harmonieleer bij de componist Honoré Langlé uit Monaco.
Dalayrac publiceerde o.a. zes Duos pour deux violons, kwartetten, duetten en romances. In 1781 werden twee komische opera’s van hem uitgevoerd, “Le petitie souper” en “Le Chevalier à la mode”. Over uitvoeringen van de vele andere opera’s van Nicolas D’Alayrac is minder bekend. Voor de Comédie – Italienne en de Opéra – Comique schreef hij maar liefst drieënvijftig opera’s, waarin bevalligheid en geestigheid gepaard werd aan ordinaire sentimentaliteit.

Wim Kloppenburg heeft onder andere bijna alle partituren van de opera’s van D’Alayrac op orde gebracht.
De officiële manuscripten van “D’Alayrac et son temps” (Dalayrac en zijn tijd) door Wim Kloppenburg zijn eigendom van de Bibliothèque Nationale Parijs.

Nicolas D’Alayrac
foto van afbeelding uit de bibliotheek van Hans Trip
(het betreffende boek is sinds 1976 in bezit)

De naam “Nicolas D’Alayrac” wordt soms ook geschreven als “Dalayrac(zonder Nicolas)

Van het voorbereidende werk van Wim Kloppenburg uit zijn “Franse tijd” zijn geen aantekeningen of oorspronkelijke manuscripten gevonden. Als er wel documenten van deze studies in Enschede zouden zijn geweest, dan zouden deze toebehoren aan de Bibliothèque Nationale in Parijs.

Professeur de musique

D’Alayrac : un livre de l’agrégé W.Chr.M. Kloppenburg à Paris.
Dalayrac et Son temps.
En 1973, l’agrégé W.Chr.M. Kloppenburg a reçu le “Diplôme de Médaille d’argent”(Art-Sciences-Lettres,Paris) pour ses nombreuses œuvres en France, dont une étude approfondie sur le compositeur Nicolas D’Alayrac.

Nicolas D’Alayrac est né en 1753 (Muret) et mort en 1809 (Paris).  Il a étudié le droit et en même temps, a étudié le violon.  En 1774, il s’engage dans l’armée et poursuit ses études en harmonie avec le compositeur monégasque Honoré Langlé. 
D’Alayrac a publié six Duos pour deux violons, quatuors, duos et romances.  En 1781, deux de ses opéras-comiques sont joués: « Le petit souper » et « Le Chevalier à la mode ».  On en sait moins sur les représentations des nombreux autres opéras de Nicolas D’Alayrac.  Il a écrit pas moins de cinquante-trois opéras pour la Comédie-Italienne et l’Opéra-Comique, où la grâce et l’esprit se marient à une sentimentalité parfois un peu insipide.  

Wim Kloppenburg a, entre autres, arrangé presque toutes les partitions des opéras de Dalayrac.  Les manuscrits officiels de D’Alayrac et son temps de Wim Kloppenburg sont la propriété de la Bibliothèque Nationale de Paris. Aucune note ni manuscrit original des travaux préparatoires de Wim Kloppenburg de sa « période française » n’ont été retrouvés.  

Nicolas Dalayrac,
Photo d’une image de la bibliothèque de Hans Trip
(le livre en question est en sa possession depuis 1976)

Le nom Nicolas D’Alayrac est parfois aussi écrit Dalayrac (sans Nicolas)


Aucune note ou manuscrit original n’a été trouvé sur les travaux préparatoires de Wim Kloppenburg de sa « période française ».  S’il y avait eu des documents de ces études à Enschede, ils auraient appartenu à la Bibliothèque nationale de Paris.


Médias HansMusic

La fille aux cheveux de lin, Claude Debussy (Très calme et doucement expressif)
Op 3 september 1998 kreeg ik van Wim Kloppenburg bladmuziek van “La Fille” van Debussy, Omdat ik dit toen nog niet eerder had gespeeld, vond Wim dat het tijd werd om dat juweeltje eens te gaan spelen. Het pianostuk is gebaseerd op een heel oud en lief kindergedichtje vertelde hij. Het gedicht gaat over “dierbaar, geliefd en mooi”. Oorspronkelijk komt het uit Engeland en kwam later in Frankrijk terecht. De tekst van het gedicht is in het Frans en heeft Wim voor mij uitgetypt (zie afbeelding onder), met de opdracht om het zelf te vertalen naar Nederlands, voordat ik het stuk zou gaan spelen. Op donderdagmiddagen had ik altijd ruim twee uur pianoles van Wim Kloppenburg op z’n Bechstein vleugel. De opname waarop ik “La fille” speel is in dezelfde maand (september 1998) gemaakt:

“La Fille aux Cheveux de Lin” Claude Debussy Hans Trip pianoKoor Kantiek


Wim Kloppenburg als componist
In het jaar 1998 kreeg ik van Wim Kloppenburg het manuscript van een compositie van hem zelf. Toen ik vroeg waarom hij het niet heeft uitgegeven, kreeg ik als antwoord: ik heb daar wel eens over nagedacht, maar ik ben geen componist, misschien kun jij het eens uitvoeren met een zangeres in jouw kerk”.

Als ik het stuk op een orgel speel en registreer met een Voix Céleste (hemelse stem) in het (gesloten) zwelwerk als begeleiding en een Roerfluit 8’ als solostem, ademt deze muziek de sfeer uit de Franse romantiek. Het originele manuscript is nog steeds mijn bezit,
Hans Trip.

Salve Regina (11e eeuw) W. Kloppenburg 1943Salve Regina componist Wim Kloppenburg 1943
Hans Trip Muziekpraktijk HansMusic
Foto 15 maart 2022
Klik op de foto om te beluisteren: Georg Böhm Chorale partita 3 Versus 1 Orgel Hans Trip

Bladmuziek “Rondo Haydn” van bijna eeuw oud met aantekeningen van Wim Kloppenburg 
Vanaf dit blad heeft Wim Kloppenburg dit stuk bijna 100 jaar geleden in Amsterdam gestudeerd, zie de stempel rechtsboven “Wim Kloppenburg Toonkunstenaar Amsterdam”. De toen nog jonge Wim Kloppenburg heeft dit heel secuur gedaan, compleet met analyse, aantekeningen en vingerzetting.

Rondo für das Pianoforte componirt von Jos.Haydn Pr.1Mk.30 Pf (Reichsmark en Reichspfennig)


In de jaren negentig kreeg ik dit “Rondo” van Joseph Haydn” van Wim Kloppenburg, samen met nog veel meer bladmuziek waar vanaf hij als jongeman heeft gestudeerd. O.a. ook het pianoconcert nr. 1 van Tchaikovsky. Omdat dit Rondo van Haydn maar uit zes pagina’s bestaat vond ik het geschikt om het op deze website te plaatsen, veel speelplezier (Hans Trip).

Strijkkwartetten van Willem Pijper
Wim Kloppenburg (foto van Wim uit de jaren zestig) bezig met opnamen van de vier strijkkwartetten van Willem Pijper (bandrecorder). De strijkkwartetten werden later op platen (vinyl) uitgegeven (Gaudeamus Kwartet). De teksten bij deze LP zijn geschreven door Wim Kloppenburg, zie de foto van de achterzijde van de hoes. Deze LP met de strijkkwartetten kreeg Hans Trip van Wim Kloppenburg (hij had de plaat dubbel), zie foto’s onder.Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting
Wim Kloppenburg is overleden op 13 mei 2000 in Enschede, enkele uren na de vuurwerkramp. De vuurwerkramp heeft Wim nog bewust meegemaakt, samen hebben we naar de eerste berichten op de regionale televisie zender gekeken. Al dagen waakte ik (Hans Trip) bij hem, geassisteerd door zijn buurvrouw Mini Damkot (verpleegkundige).

Op 18 januari 2002 is de Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting opgericht door Hans van Dijk en Wim Caspers, zij hebben samen de formaliteiten met de notaris afgehandeld.
De eerste vier bestuursleden vanaf de oprichting waren Hans van Dijk voorzitter, Wim Caspers secretaris / penningmeester, Janine van Mever Dispa bestuurslid en Hans Trip bestuurslid.
Latere bestuursleden: Toon Ottink (v.a. 2007) en Frida de Graaff (v.a. 2013).
Toon Ottink was van 2014 tot 2022 voorzitter van de stichting.
De Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting is niet meer actief en zal worden ontbonden.

De Kloppenburg-stichting had als doel het zo zorgvuldig mogelijk beheren van de geestelijke nalatenschap (uitgegeven boeken) van drs. Kloppenburg (1910-2000). Tevens trachtte deze stichting het verzorgen van uitgaven op musicologisch gebied te bereiken.
De juiste schrijfwijze van de naam van de stichting was destijds een punt van discussie, met name de schrijfwijze van de voorletters. Wim Kloppenburg zelf vertelde altijd dat de correcte voorletters van zijn naam “W.Chr.M.” moet zijn. In 2002 werd desondanks, maar ook wel weer begrijpelijke wijze besloten dat de naamstelling voor de op te richten stichting “Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting” en niet “Drs. W.Chr.M. Kloppenburg-Stichting moest worden. 
Het zal nu duidelijk zijn waarom op deze website de voorletters van zijn naam op verschillende manieren worden geschreven, omdat Wim Kloppenburg hier veel waarde aan hechtte besteed ik hier extra aandacht aan. Nog erger vond hij het als in plaats van de voorletters de naam voluit met “Wilhelm” werd geschreven, dit verafschuwde hij en beschouwde dat als een schrijffout van de burgerlijke stand. De juiste naam had “Willem” moeten zijn, “Wilhelm” roept sterke associaties op met een Duitse keizer, vond Wim.
Een leuke anekdote is, dat toen Wim Kloppenburg weer eens een brief ontving, die aan hem was geadresseerd met de “foute” voorletters: “W.C.M.”, hij glimlachend opmerkte “W.C. staat voor “water closet”. Dit was een van die typische grapjes die hij altijd maakte.

Hans Trip is, nadat hij bijna twintig jaar deel uitmaakte van het bestuur van de Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting, op 7 december 2021 uitgetreden als bestuurder.
I.v.m. de strenge Corona lockdown op dat moment, was het niet mogelijk om een bestuursvergadering te beleggen en is het bestuur van de Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting vooraf geïnformeerd over het besluit van Hans Trip om uit het bestuur te treden.

Omdat een persoonlijk afscheid door de lockdown niet mogelijk was, wil hij op deze wijze iedereen bedanken, medebestuursleden, vrienden en donateurs die in die periode op een of andere wijze hebben bijgedragen aan de Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting.

Uit de “Kloppenburg” bibliotheek

Pianoles Enschede

Pianist Wim Kloppenburg
Drs. Wim Kloppenburg had als pianist een bijzondere techniek, zijn handen bewogen zich op een heel soepele wijze over de toetsen, aan zijn spelwijze was duidelijk de invloed van Tobias Matthay te merken. De wijze van lesgeven van Tobias Matthay (geen methode) was, zoals Wim Kloppenburg steeds weer herhaalde, gebaseerd op het gebruiken van je gezonde verstand (common sense).
Wim Kloppenburg groeide op in een niet kapitaalkrachtige omgeving en ging al jong werken als kantoorbediende. Een muziekstudie was kostbaar, na een staatsexamen kreeg Wim het advies om door te gaan met zijn pianostudie en kwam hij bij de bekende muziekpedagoog Sem Dresden en pianodocent Ulfert Schults terecht. Wim Kloppenburg studeerde af met o.a. pianowerken van Beethoven, César Franck en het Pianoconcert van Willem Pijper. Vanaf die tijd heeft Wim Kloppenburg contact onderhouden met de Nederlandse componist Willem Pijper. Omdat de ouders van Wim Kloppenburg niet vermogend waren, heeft Wim van een oom die een broodfabriek bezat, een groot bedrag kunnen lenen om zijn Bechstein vleugel (185 tropenuitvoering) te kunnen kopen. Nadat Wim voor “piano” is afgestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam, heeft zijn oom de schuld kwijtgescholden.
Wim Kloppenburg heeft de Bechstein vleugel nagelaten aan z’n laatste leerling Hans Trip.
Na zijn afstuderen voor “piano” is Wim gaan werken als pianodocent en ook als docent pianomethodiek. In die tijd is hij al begonnen aan het samenstellen van lijsten met pianomethoden, deze lijsten heeft hij later uitgegeven in zijn overzichten van de piano-methoden. (zie “Collectie boeken” hieronder).
Wim Kloppenburg vond de kennis van theorieën over het pianovak erg belangrijk, maar hij vond dat het wel ter verrijking van de mogelijkheden van je pianospel moest dienen.

Wim Kloppenburg is verbonden geweest aan verschillende conservatoria als hoofdvakdocent piano, muziekgeschiedenis en docent algemene theorievakken. Vanaf het begin van de jaren zestig was Wim Kloppenburg tot aan zijn pensionering verbonden als docent aan het conservatorium van Enschede.
Over zijn pensionering vertelde Wim dat hij het liefst tot zijn zeventigste jaar had willen doorwerken.

Hans Trip is de laatste piano leerling en een van de erfgenamen van Wim Kloppenburg. Op verzoek van Wim Kloppenburg verzorgt Hans vanaf het overlijden van Wim in mei 2000, als “rechthebbende van de grafrechten” het graf van Wim Kloppenburg en zijn vrouw Ans.

Crowdfunding voor het behoud van het Kloppenburg graf
Door een crowdfunding actie georganiseerd in 2019/2020 door Toon Ottink, is bewerkstelligd dat het “Kloppenburg graf” tot na 2032 blijft bestaan. De financiële middelen hiervoor zijn door middel van de crowdfunding door vrienden en oud studenten van Wim Kloppenburg bijeen gebracht. Eigenaar van de grafrechten is op verzoek van Wim Kloppenburg zijn laatste leerling Hans Trip.

Het “Kloppenburg graf” in Usselo
Foto’s Hans Trip oktober 2021

Het belangrijkste “Kloppenburg boek”, een markant boek over de Nederlandse componist Willem Pijper (1894/1947).
Waarschijnlijk is het belangrijkste boek van Drs. W.Chr.M. Kloppenburg het “Pijper boek” (Willem Pijper), zoals Wim Kloppenburg dit boek zelf altijd noemde. Willem Frederik Johannes Pijper componeerde o.a. muziek voor strijkers en piano. Het Pianoconcert van Pijper speelde Wim Kloppenburg op zijn eindexamen “Piano”. Willem Pijper componeerde drie Symfonieën. Wim Kloppenburg liet mij eens luisteren naar een prachtig muziekstuk en vroeg aan mij of ik de componist herkende. “Natuurlijk herken ik de componist”, antwoordde ik, “dat is uit een symfonie van Gustav Mahler”, maar het bleek een stuk uit de eerste symfonie van Willem Pijper te zijn. Dit was mijn eerste kennismaking met muziek van Willem Pijper bij Wim Kloppenburg.

Nadat Wim Kloppenburg in 1999 opgenomen was geweest in het ziekenhuis, vertelde hij in de auto, toen ik hem, na hij uit het ziekenhuis was ontslagen weer naar huis bracht, dat er nog veel werk was te doen: het Pijperboek!
Lange tijd hebben we avond aan avond samen zittend aan de keukentafel gewerkt aan het “Pijperboek”. Het corrigeren bestond uit ombeurten oplezen en controleren van de teksten. Muziekvoorbeelden speelde ik voor op de Bechstein vleugel of op de piano van Ans Kloppenburg en Wim luisterde als criticus en corrigeerde niet alleen het boek maar ook mij. Overal lagen de A-viertjes, maar wel precies gerangschikt. Toen kwam eindelijk de dag dat de grote stapel papieren met het Pijperboek werd ingepakt en naar de vormgever/boekopmaker Eltjo de Lang in Groningen werd gestuurd. Vanaf dat moment moest hij het loslaten, hoewel hij me nog wel verschillende keren naar Eltjo liet bellen. Het resultaat is prachtig geworden.

Wim Kloppenburg heeft tientallen jaren eerder gewerkt aan het eerste boek over de werken van Willem Pijper (uitgegeven in 1960). Op het proefschrift (1959) over Willem Pijper had Wim Kloppenburg willen promoveren, maar door tegenwerking van enkele musici/docenten heeft een promotie nooit plaatsgevonden.

De “manuscripten” (hij werkte in de jaren negentig op een tekstverwerker) van het nieuwe, het tweede “Pijperboek” en het (toen al) digitale bestand kreeg ik van hem, met de opdracht om het boek uiteindelijk een keer te publiceren. Op verzoek van Wim Kloppenburg heeft destijds medeoprichter en oud bestuurslid van de Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting Wim Caspers ook een digitaal exemplaar van het “Pijper boek” gekregen.
Een grote doos vol papieren, steeds weer opnieuw gecorrigeerde versies A-viertjes van het boek zijn uiteindelijk in overleg met Professor Wim Caspers, na samen controleren of er waardevolle aantekeningen tussen zaten, opgeruimd. Het uiteindelijke resultaat, het prachtige nieuwe “Pijperboek” met de vele mooie muziekvoorbeelden was immers digitaal gezet (er was een papieren versie geprint) en het nieuwe “Pijperboek” zou zo bewaard blijven. Aantekeningen uit de vijftiger jaren van het eerste “Pijperboek” zijn niet gevonden.
Wim Kloppenburg beschikte bij het werken aan het tweede “Pijperboek” over een voor die tijd moderne tekstverwerker met geheugen, waarop hij al het voorbereidend schrijfwerk van het boek deed. Dat verklaart de enorme hoeveelheid A-viertjes (het papieren manuscript) van het nieuwe “Pijperboek” die dus later zijn opgeruimd.


Thematisch-Bibliografische Catalogus met analyses van de werken van Willem Pijper (1894-1947) samengesteld door Drs. W.Chr.M. Kloppenburg.

Helaas is het niet meer gelukt om het boek in gedrukte vorm voor zijn dood uit te geven.
In 2004 is een postume uitgave (Cd-rom) van Wim Kloppenburg’s proefschrift over de werken van Willem Pijper door de Drs. W.C.M. Kloppenburgstichting uitgegeven.

De “Thematisch-Bibliografische Catalogus” kan op deze website worden gedownload.
Mede doordat publicaties over Willem Pijper (1894/1947) onder publiek domein vallen, is dit markante boek op de “Drs. W.Chr.M. Kloppenburg” website nu voor iedereen toegankelijk:

Kloppenburg TC Pijper

(De oorspronkelijke vormgever / muziekzetterij BEN MARCATO Groningen is op de hoogte gebracht van deze publicatie)

Hans Trip

Thematisch-bibliografische Catalogus van de werken van Willem Pijper, Drs. W.C.M. Kloppenburg, uitgegeven in 1960.Wim Kloppenburg gaf dit exemplaar van het eerste “Pijperboek” in 1960 aan zijn vrouw Ans.
In 1997 kreeg ik het van Wim (Hans Trip)

Doctorandus WK
Uitgegeven en samenvatting door Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting:

De Musicoloog en pianist Wim Kloppenburg (1910-2000) werkte als docent aan de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Enschede. De naar hem genoemde stichting stelt zich ten doel zijn gepubliceerde en niet gepubliceerde werk (zoals zijn dissertatie over Willem Pijper) opnieuw uit te geven. Wim Kloppenburg was een zeer veelzijdig en erudiet man. Dit boek geeft een bloemlezing uit zijn vele artikelen, zijn muziekkritieken en zijn leerboeken. Het geheel wordt gecompleteerd door een biografie, een cv, een opuslijst en persoonlijke herinneringen aan een uniek docent en een bijzonder mens.

Omdat er in dit boek o.a. ook een hoofdstuk over en door mij is geschreven “De laatste leerling”, bladzijde 39, neem ik de vrijheid om dit boek op deze website te vermelden.
Hans Trip

(afbeelding van de website van Boekscout, klik hieronder op de link “Bestellen” om naar de website van de uitgever te gaan)

Doctorandus WK, Wim Caspers (1930 – 2010), Janine Dispa van Mever (1929 – 2019), Hans van Dijk, Toon Ottink en Hans Trip


Bestellen: Doctorandus WK


Drs. W.Chr.M. Kloppenburg aan zijn C. Bechstein vleugel. Op het kastje achter de vleugel rechts boven de rode banden (Mozart), staat het cd boxje met opnamen van Rachmaninoff als pianist (al zijn eigen pianowerken). Deze opnamen waren heel dierbaar voor hem. Wim Kloppenburg heeft voor de tweede Wereldoorlog twee pianoconcerten van Sergei Rachmaninoff meegemaakt in Amsterdam. Wim vertelde dat Rachmaninoff telkens het podium betrad alsof hij het schavot op moest. Zijn Rachmaninoff cd’s koester ik nu. Foto’s Hans Trip, boven 1998, onder 2021

Pianoles Enschede

Bechstein vleugel van Drs. W.Chr.M. Kloppenburg
De C. Bechstein vleugel 185 model A tropen uitvoering heeft Wim Kloppenburg nagelaten aan zijn laatste leerling, Hans Trip.
De Bechstein vleugel is gedurende 21 jaar vrijwel dagelijks bespeeld, ook door veel leerlingen. Omdat er een grote revisie nodig was, waarvan de kosten konden oplopen tot ongeveer €11000,00 is de vleugel samen met de Yamaha U1 piano van Hans ingeruild voor een prachtige Yamaha C3 vleugel.
De Bechstein vleugel van Wim Kloppenburg heeft na een beperkte revisie in april/mei 2021 een goede nieuwe bestemming gevonden.De C. Bechstein vleugel van Wim Kloppenburg in de Muziekpraktijk van Hans Trip (foto 2021)
Collectie boeken Drs. W.Chr.M. Kloppenburg te vinden in Nederlandse bibliotheken.
De omschrijvingen van de boeken op onderstaande labels zijn afbeeldingen van de oorspronkelijke inschrijvingen door de bibliotheken. De afgebeelde boeken zijn uit de verzameling “Kloppenburg boeken” van Hans Trip.

Nieuwe Leergang voor het piano-onderwijs
Drs. W.Chr.M. KloppenburgVan monochord tot moderne vleugel
Drs. W.Chr.M. Kloppenburg


De pianosonates van Franz Schubert
Drs. W.Chr.M. Kloppenburg

“De pianosonates van Franz Schubert” is het laatste uitgegeven boek door Drs. W.Chr.M.Kloppenburg. Het laatste boek van Wim Kloppenburg, het “Pijperboek” (Thematisch-Bibliografische Catalogus met analyses van de werken van Willem Pijper) is helaas nooit in gedrukte vorm uitgegeven. In 2004 is een postume uitgave van Wim Kloppenburg’s proefschrift over de werken van Willem Pijper (Cd-rom) door de Drs. W.C.M. Kloppenburgstichting uitgegeven. De “Thematisch-Bibliografische Catalogus” kan op deze website worden gedownload, zie hierboven: “Het belangrijkste “Kloppenburg boek”.

De klaviersonates van Joseph Haydn
Drs. W.Chr.M. Kloppenburg


Hans Trip piano Haydn sonate Allegro (non troppo) Adagio cantabile


Pianomethoden van de 20ste eeuw
Drs. W.Chr.M.Kloppenburg

Dit is het laatste boek van Drs. W.Chr.M. Kloppenburg over piano-methoden (1992), dit boek eindigt met, zoals Wim het altijd noemde: “De nieuwe Russen”. Ondanks de titel “Pianomethoden van de 20ste eeuw” begint het boek met “Deppe”, die leefde van 1828 tot 1890.

De ontwikkelingsgang van de pianomethoden
Van het begin af tot aan de methode van Deppe (plusminus 1550 tot 1895)
W.C.M. KloppenburgOverzicht van de pianomethoden van Deppe af tot de tegenwoordige tijd (1886-1976)
Drs. W.Chr.M. Kloppenburg


In de “Kloppenburg boeken collectie” van Hans Trip is alleen de tot 1976 bijgewerkte uitgave van het boek “Overzicht van de pianomethoden van Deppe af tot de tegenwoordige tijd” aanwezig, er zijn ook uitgaven geweest in 1950 en 1960. In 1992 verscheen “Pianomethoden van de 20ste eeuw” (zie hierboven).


De pianosonates van Wolfgang Amadeus Mozart; Deel 1
Drs. W.Chr.M. Kloppenburg


De pianosonates van Wolfgang Amadeus Mozart; Deel 2
Drs. W.Chr.M. Kloppenburg


De pedalen van de piano
Inleiding tot het pedaalgebruik
W.C.M. Kloppenburg


Muziek door de eeuwen; deel 1
Beknopte muziekgeschiedenis
Drs. W.C.M. Kloppenburg


Muziek door de eeuwen; deel 2
Beknopte muziekgeschiedenis
Drs. W.C.M. Kloppenburg


Muziek door de eeuwen; deel 3
Beknopte muziekgeschiedenis
Drs. W.C.M. Kloppenburg


Muziek door de eeuwen; deel 4
Beknopte muziekgeschiedenis
Drs. W.C.M. Kloppenburg

De vier delen “Muziek door de eeuwen”

Pianoles Enschede

De “Berlage“ boekenkast van Kloppenburg, waar tientallen jaren de Bechstein vleugel naast heeft gestaan. De Berlage kast heeft hr. Kloppenburg nagelaten aan Hans Trip.


“Drs. W.Chr.M. Kloppenburg boeken” aanwezig in de Muziekpraktijk van Hans TripPostscriptum
De website “Drs. W.Chr.M. Kloppenburg” heeft een eigen domein. De website bestaat uit een webpagina die “hangt” aan de website van “Muziekpraktijk Hansmusic” . De reden hiervoor is, dat er dan zo weinig mogelijk kosten (domein en website) zijn om de “Drs. W.Chr.M. Kloppenburg website” in stand te kunnen houden. Alle gepubliceerde artikelen, herinneringen, te downloaden niet uitgegeven boeken, kortom “Drs. W.Chr.M. Kloppenburg” v.h. website “Drs. W.C.M. Kloppenburg-Stichting” is een eerbetoon aan mijn mentor, leraar en bovenal vriend Wim Kloppenburg. De informatie hier vermeld is bedoeld voor belangstellenden en educatie.


Hans Trip musicus BME
Beheerder website Drs. W.Chr.M. Kloppenburg (1910-2000)

Drs. W.Chr.M. Kloppenburg (1910-2000) Musicoloog Muziekpedagoog Pianist Auteur
Reacties via Contact gaan naar Hans Trip, laatste leerling van Wim Kloppenburg.

Hans Trip


Verantwoording
Alle foto’s en muziekopnamen op deze website zijn gemaakt/gespeeld door, of in eigendom van Hans Trip. De afgebeelde boeken zijn uit de verzameling van Hans Trip en door hem zelf gefotografeerd. Alle teksten komen uit herinneren aan lessen en gesprekken met Wim Kloppenburg, waarvan ik in die tijd met Wim Kloppenburg veel aantekeningen heb gemaakt. De aantekeningen beginnen enkele maanden na mijn eerste kennismaking met Wim Kloppenburg. In de eerste periode kon ik niet vermoeden dat e.e.a. zo’n grote betekenis in mijn leven zou gaan krijgen. Wim Kloppenburg voelde in die tijd haarfijn aan dat ik bezig was met het uit laten komen van een droom, namelijk het realiseren van een conservatorium opleiding. Hij heeft mij daar enorm mee geholpen.

Hans Trip