Pianoles voor jong en oud in Enschede
Is piano spelen altijd al een droom geweest?
Maak die droom dan nu waar!Pianoles € 50,00 per maand
Contact

Voor jong en natuurlijk ook voor oud, want je bent nooit te oud om te leren! Ook als je nog geen ervaring met zelf musiceren hebt of in het verleden ontmoedigende resultaten heeft gehad kun je leren piano spelen!
Muziek is prachtig om zelf te beoefenen en piano spelen is niet gebonden aan leeftijd, achtergrond of ervaring.

Nieuwe leerlingen starten geheel vanuit de beginsituatie van de leerling zelf. 
Er is aandacht voor theorie, maar het praktisch musiceren staat in de muziekpraktijk voorop. Met individuele wensen en mogelijkheden wordt vanzelfsprekend rekening gehouden. 
Kinderen krijgen pianoles op een pedagogisch verantwoorde wijze, waarbij rekening wordt gehouden met groei en ontwikkeling van het individuele kind.

Leerlingen pianoles lichte muziek gaan door middel van een selectie populaire muziek en methodiek op een prettige manier met maximum aandacht voor de praktijk op de piano aan de slag. Ook wordt bij pianoles “lichte muziek” uitgegaan van de individuele mogelijkheden van de leerlingen.

Ook is het les krijgen in liedbegeleiding op de piano een van de mogelijkheden, dit geldt zowel voor klassiek pianoles als voor pianoles lichte muziek.Contact en info
Mail: muziekles@hansmusic.nl voor een vrijblijvende proefles/kennismaking
Kijk voor de kosten van pianolessen bij tarieven.

Docent Hans Trip Pianoles Enschede
Les op een prachtige vleugel Yamaha C3


Pianoles Enschede
Pianoleraar in de buurt!
Hans Trip
Tobias Matthay